ทำดอกกุหลาบจากช้อนพลาสติก


โรงเรียนกำลังจะเปิดภาคเรียนใหม่แล้ว ผมขอต้อนรับน้องๆด้วยการทำดอกกุหลาบจากช้อนพลาสติกที่ใช้แล้ว วิธีการคือให้น้องๆไปเก็บช้อนพลาสติกที่ใช้แล้วที่มีคนทิ้งขว้างกันเยอะแยะนำมาล้างทำความสะอาด เช็ดให้แห้งแล้วคัดเอาสีเดียวกันไว้ด้วยกัน  จากนั้นนำมารนไฟจากเทียนให้ร้อน แล้วทำไปทีละขั้นตอนตามที่แสดงในวีดีโอคลิบ  ถึงแม้ว่าในวีดีโอจะนำช้อนใหม่ๆมาทำ ซึ่งไม่ช่วยในการนำขยะที่ทิ้งแล้วมาทำประโยชน์ น้องๆไม่ควรทำตาม ผมอยากให้ช่วยกันนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

ใครดูแล้วทำได้เลยก็ลงมือทำ หากใครดูแล้วยังงงๆอยู่เชิญอ่านคำอธิบายต่อไปนี้

๑) เอาช้อนคันแรกมาคว่ำลงแล้วรนไฟจากเทียนจนอ่อนตัว ระวังระหว่างรนไฟจะมีกลิ่นพลาสติกโดนไฟออกมา กลิ่นนี้เป็นพิษ น้องต้องระวังอย่าหายใจเอาควันนี้เข้าไป หรือจะให้ดีหาหน้ากากป้องกันไข้หวัดมาปิดจมูกไว้จะปลอดภัยที่สุด ข้อควรระวังอีกอย่าง อย่ารนไฟใกล้เกินไปจนช้อนไห้ม หรือละลายจนทะลุเพราะมันจะเสีย ให้ทิ้งไป

๒) ค่อยๆบีบขอบช้อนให้เป็นรูปกลีบในของดอกกุหลาบ ระวังความร้อนจากช้อนอาจทำให้มือพองได้

๓) เมื่อดัดจนได้รูปสวยแล้ว ให้รนไฟตรงลอยต่อระหว่างตัวข้อนกับด้ามช้อนจนนิ่มแล้วให้ใช้กรรไกรตัดด้ามช้อนออก

๔) ขั้นต่อไปให้เอาช้อนคันต่อไปมารนไฟเพื่อทำกลีบนอก คราวนี้ให้หงายช้อนขึ้นรนไฟทางด้านหลังช้อน เมื่อช้อนเริ่มอ่อนตัวให้ใช้มือดัดให้เป็นรูปกลีบกุหลาบ อาจจะต้องทดลองทำหลายครั้งกว่าจะชำนาญและทำได้สวยงาม เมือ่ได้กลีบสวยงามแล้วให้รนไฟที่ด้ามช้อนเพื่อตัดออกเช่นเดียวกับขั้นตอนที่สาม

๕) นำกลีบนอกที่ได้มาประกอบกับกลีบในโดย ประกบโคนดอกของทั้งสองกลีบเข้าด้วยกันแล้วนำไปรนไฟจนร้อนจัดและพลาสติกเริ่มละลาย คราวนี้ให้ใช้คีมหรือปากคีบมาบีบกลีบทั้งสองให้ติดกันให้แน่น อย่าใช้นิ้วมือโดยเด็ดขาดเพราะมันจะร้อนจัดมากจนมือพอง

๖) ทำกลีบนอกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและนำมาประกอบกับกลีบดอกตามข้อ๕ แต่เวลาตัดตัวช้อนออกจากด้ามช้อนให้ตัดยาวมากขึ้นเรื่อย เพื่อเวลานำไปประกอบกับดอกจะได้ไม่สั้นไป เวลาดัดกลีบนอกให้ฝึกดัดใ้ห้เหมือนกับดอกกุหลาบจริงๆ เมื่อทำไปจนดอกกุหลาบมีขนาดตามต้องการแล้ว

๗) ให้นำแหนบ(กิ๊บ)สำหรับติดผมหรือเข็มกลัดมาติดที่โคนดอกตามรูป แหนบหรือเข็มกลัดนี้อาจจะหาซื้อได้ที่ห้างประเภทตั้งฮั้วเซ็ง เป็นต้น

เสร็จแล้วจะได้กิ๊บติดผมสวยๆไว้ใช้เอง หรือจะจำหน่ายให้เพื่อนๆหรือตามตลาดนัดคนเดินเป็นรายได้พิเศษต่อไป

Advertisements