ทำทุ่นลอยจากขวดพลาสติก


ฝรั่งเค้าจัดประกวดความคิดกันว่าใครจะเอาขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นของใช้อะไร ที่โดนใจมากที่สุด มีผู้ส่งเข้าประกวดมากมายหลายชิ้น  ผลการตัดสินออกมาว่า ทุ่นลอยที่ทำจากขวดน้ำพลาสติกได้รับรางวัลที่หนึ่ง (โปรดดูรูปที่แนบ)

.

แต่จากความเห็นของผม เห็นว่าผู้ประดิษฐ์นั้นมีความช่างคิดที่เดียว ออกแบบได้บรรเจิดและดีมาก  แต่ในด้านประโยชน์ใช้สอยผมยังมองไม่ค่อยเห็น ว่าจะเอาไปทำอะไรได้ ที่พอมองเห็นก็คือ เอาไปผูกไว้กลางน้ำและเอากระถางไม้ดอกสวยๆมาตั้งประดับไว้ ประโยชน์อย่างอื่น ผมยังคิดไม่ออก ท่านใดมองเห็นประโยชน์ก็ลองนำไปทำกันได้ไม่ลำบากอะไร ผมจะอธิบายวิธีการทำโดยละเอียดดังนี้

อันดับแรกเครื่องมือและอุปกาณ์ที่จำเป็น มีดังนี้:

๑) เลื่อย

๒) แผ่นไม้จริง หรือไม้อัด ขนาดหนาประมาณ ๑ นิ้ว กว้างยาวไม่น้อยกว่า ๑ ฟุต ถ้าเป็นไม้อัดต้องเป็นไม้อัดแบบทนน้ำ

๓) แผ่นโฟมอย่างหนา ขนาดพอๆกับไม้อัด จำนวนสองแผ่น

๔) สว่านเจาะไม้

๕) สกรูไขไม้  คัดเตอร์ สี กาว เชือกไนล่อน และขวดน้ำพลาสติดขนาด ๑-๑.๕ ลิตร พร้อมฝาปิดจำนวน ๑๖ ขวด

อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้(ตามรูป)

วิธีการทำ ขั้นแรกนำไม้มาเขียนเป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว แล้วแบ่งเป็น ๑๖ ส่วนเท่าๆกัน ขั้นตอนนี้สำคัญมากต้องทำอย่างละเอียดอย่าให้ผิดพลาด

.

จากนั้นเลื่อยตัดแผ่นไม้และเจาะรูตรงกลาง ตามรูป

.

แสดงภาพสเก็ตเมื่อนำขวดมาติดกับไม้แล้ว

.

.เมื่อเลื่อยไม้แล้วตามรูปข้างต้น ถ้าเป็นไม้อัดแบบกันน้ำ ต้องทาแชล็กให้หนาๆอีกครั้งโดยเฉพาะด้านหนาของไม้ เนื่องจากส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เกิดจากลอยตัด น้ำจะซึมเข้าไปโดยง่าย

จากนั้นนำฝาขวดน้ำมาเจาะรูตรงกลางให้ครบทั้ง 16 ฝา แล้วนำไปขันสกรูติดกับด้านข้างของแผ่นไม้ ตรงกึ่งกลางของส่วนที่แบ่งไว้สิบหกส่วน (ดูวิธีติดจากสามรูปถัดไป)

.

.

.

.

.จากนั้นให้นำแผ่นโฟมมาตัดเป็นวงกลมชนาดเส้นผ่าศูยน์กลาง 12 นิ้ว จำนวนสองแผ่น ตามตัวอย่างในรูป

.

.

ทาสีให้ทั่วทั้งแผ่นโฟม แผ่นไม้ และฝาจุกขวด โดยเฉพาะฝาจุกด้านในเพื่อไม่ให้น้ำซึมเข้าแผ่นไม้อัด  เมื่อเสร็จแล้ว เอาแผ่นโฟมมาทากาว ให้ทั่วแล้วปิดกับแผ่นไม้ทั้งสองด้าน

.เจาะรูตรงกลาวแล้วเอาเชือกไนล่อนที่เตีรยมไว้ร้อยเข้ารูและทำปมไว้ไม่ให้หลุด

.

.

.จากนั้นเอาตัวขวดมาไขติดตับฝาขขวดให้แน่นอย่าให้รั่วได้ ถ้ากลัวจะรั่วให้เอสีข้นๆทาฝาขวดด้านในและปากขวดก่อนหมุนขวดเข้ากับฝา เป็นอันเสร็จพิธีการทำทุ่นลอยน้ำ

Advertisements